28/02/2007

PIAGAM SMK PUTRA

Kami sedia mendokong Falsafah dan Wawasan Pendidikan Negara dengan memberi perkhidmatan yang cemerlang, mesra, penuh iltizam dan bertanggungjawab kepada semua pelajar sepertimana berikut:-

1. Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, amanah dan mengamalkan budaya yang cekap dan cepat.

2. Menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan berkesan serta meningkatkan mutu seiringan dengan perubahan globalisasi.

3. Membimbing generasi pelajar yang berakidah dan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

4. Memberi perhatian dan tumpuan pengajaran yang sama kepada setiap pelajar tanpa mengira latar belakang agama dan keturunan.

5. Menilai pencapaian pelajar secara berterusan dengan adil dan saksama ke arah melahirkan pelajar mulia bestari.

6. Melahir pelajar yang berwawasan, berketerampilan dan mempunyai semangat juang dalam kurikulum dan kokurikulum.

7. Memberi bimbingan kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi dan pengetahuan mereka dalam teknologi maklumat dan setiap program yang dijalankan.

8. Mewujudkan interaksi yang penuh mesra, bersopan santun serta bersikap terbuka antara pelajar, guru, ibubapa dan masyarakat.

9. Mewujudkan suasana disiplin, kebersihan, kesihatan dan keselamatan di sekolah.

10. Melahirkan pelajar penyayang dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, guru sekolah dan masyarakat serta sanggup berbakti kepada keluarga, bangsa, agama dan masyarakat.

No comments: