10/04/2008

KEM MOTIVASI DAN JATI DIRI PELAJAR TERBILANG28 Februari - Satu Kem Motivasi dan Jati Diri Pelajar Terbilang PMR, SPM dan STPM telah dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Putra. Kem yang bertemakan "Menjana Kecemerlangan Insan" ini telah dikelolakan oleh Konsultan dari Taman Al-Quran Hadiiqotul Muqarrabiin bermatlamat untuk melahirkan generasi pelajar yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap matlamat hidup dan tanggungjawab mereka terhadap Tuhan, diri, keluarga dan negara. Aturcara program ini juga turut melibatkan ibu bapa pelajar dan mendapat sambutan yang memberangsangkan. Terdapat 7 modul yang telah didedahkan kepada pelajar iaitu Ketenangan Jiwa Melalaui Solat, Solat Asas Kejayaan Mukmin, Ke Arah Pemantapan Solat (3 bengkel), kuliah Maghrib dan Meniti Titian Jaya/ Cubit-cubit Sayang.

2 comments:

Anonymous said...

See Please Here

Anonymous said...

See Please Here