08/04/2007

FALSAFAH SMK PUTRA

Berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi memupuk kebolehan dan potensi pelajar ke arah kecemerlangan sebagai insan yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap tuntutan agama, bangsa dan negara bagi pengisian abad ke-21.

No comments: