08/04/2007

PIAGAM SEKOLAH

Kami sedia mendokong Falsafah dan Wawasan Pendidikan Negara dengan memberi perkhidmatan yang cemerlang, mesra, penuh iltizam dan bertanggungjawab kepada semua pelajar sepertimana berikut:-

Ø Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, amanah dan mengamalkan budaya yang cekap dan cepat.

Ø Menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan berkesan serta meningkatkan mutu seiringan dengan perubahan globalisasi.

Ø Membimbing generasi pelajar yang berakidah dan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Ø Memberi perhatian dan tumpuan pengajaran yang sama kepada setiap pelajar tanpa mengira latar belakang agama dan keturunan.

Ø Menilai pencapaian pelajar secara berterusan dengan adil dan saksama ke arah melahirkan pelajar mulia bestari.

Ø Melahir pelajar yang berwawasan, berketerampilan dan mempunyai semangat juang dalam kurikulum dan kokurikulum.

Ø Memberi bimbingan kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi dan pengetahuan mereka dalam teknologi maklumat dan setiap program yang dijalankan.

Ø Mewujudkan interaksi yang penuh mesra, bersopan santun serta bersikap terbuka antara pelajar, guru, ibubapa dan masyarakat.

Ø Mewujudkan suasana disiplin, kebersihan, kesihatan dan keselamatan di sekolah.

Ø Melahirkan pelajar penyayang dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, guru sekolah dan masyarakat serta sanggup berbakti kepada keluarga, bangsa, agama dan masyarakat.

No comments: